Wettelijke eisen voor het voeren van een financiële administratie!

 

Onze administratieve dienstverlening voldoet aan alle wettelijke eisen. De jaarstukken worden vervaardigd volgens de richtlijnen binnen de EG, bevatten een toelichting en kan uiteraard mondeling worden toegelicht.