Privacyregels

 

  1. Michel & De Roos bevestigt hiermee dat zij vertrouwelijk omgaat met alle informatie van haar klanten en leveranciers (hierna te noemen relaties).
  2. Om maximale dienstverlening te borgen werken wij samen met derden zoals accountantskantoren, fiscaal specialist en notaris. Indien het gewenst of noodzakelijk is om onze administratieve werkzaamheden of adviesdiensten te complementeren dan kunnen wij de hulp van deze derden inschakelen. Niet eerder dan na akkoord van onze relaties nemen wij contact op met betreffende derden.
  3. Indien wij gebruik maken van incassokantoren of gerechtsdeurwaarders t.a.v. vorderingen op of gebreken van relaties dan zullen wij hen daarvoor in kennis stellen. Het spreekt voor zich dat wij hiervan geen toestemming nodig hebben of vragen.
  4. Daarnaast hebben wij informatie of ondersteuning nodig van derden die noodzakelijk zijn om ons bedrijf draaiende te houden. Het kan zijn dat dergelijke bedrijven summier inzicht krijgen in gegevens van relaties van Michel & De Roos. Uiteraard vragen wij van hen de zelfde privacyregels als die wij bieden. Het is niet altijd noodzakelijk relaties daarvan in kennis te stellen. Denk hierbij aan softwarebedrijven, onderhoud computer en telefoon, etc.
  5. Alle schriftelijke administratie van en over onze klanten in ons bezit wordt na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar aangeboden aan de klant. Indien zij de administratie niet wenst dan overhandigen wij dit aan een gecertificeerd en gespecialiseerd bedrijf die dit vernietigd. Het bedrijf voldoet aan de normen die gelden voor deze certificering. Voorts kan er geen snipper meer leesbaar zijn na het vernietigen van alle administratie en/of documenten.
  6. Documenten en administratie waar geen bewaarplicht op staat vernietigen wij periodiek op dezelfde wijze als bij punt 5.